หมายเลข ID หัวข้อ : 00064078 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/02/2018

ระดับเสียงมีอยู่ต่ำเมื่อทำการบันทึกไว้ด้วยไมโครโฟนในตัวเครื่อง. จะสามารถเพิ่มความไวของเสียงให้มากขึ้นได้หรือไม่?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ท่านสามารถทำการเพิ่มความไวเสียงของไมโครโฟนในตัวเครื่องได้โดยการทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างนี้.

  1. ไปที่เมนู Audio.
  2. เลือกไปที่ Audio Input.
  3. เลือกไปที่ INT MIC Sensitivity.
  4. เลือกไปที่ High.