หมายเลข ID หัวข้อ : 00064078 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/02/2018

ระดับเสียงมีอยู่ต่ำเมื่อทำการบันทึกไว้ด้วยไมโครโฟนในตัวเครื่อง. จะสามารถเพิ่มความไวของเสียงให้มากขึ้นได้หรือไม่?

    ท่านสามารถทำการเพิ่มความไวเสียงของไมโครโฟนในตัวเครื่องได้โดยการทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างนี้.

    1. ไปที่เมนู Audio.
    2. เลือกไปที่ Audio Input.
    3. เลือกไปที่ INT MIC Sensitivity.
    4. เลือกไปที่ High.