หมายเลข ID หัวข้อ : 00057347 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/02/2018

คอนเทนท์อะไรบ้างที่สามารถจะทำการโอนถ่ายได้โดย Content Transfer (สำหรับ Mac)?

  Content Transfer (สำหรับ Mac) สามารถจะทำการโอนถ่ายคอนเทนท์ต่อไปนี้ได้ ถ้าหากชนิดของไฟล์ของคอนเทนท์นั้นใช้งานร่วมกันได้กับ Walkman ของท่าน

  • Music
  • Photos
  • Videos
  • Playlists

  หมายเหตุ:

  • ไฟล์ต่าง ๆ ที่มีฟอร์แมท WMA ที่่มีการป้องกันลิขสิทธิ์ (Copyright-protected WMA) และ ฟอร์แมท AAC (มีนามสกุล: .M4P) ไม่สามารถจะทำการโอนถ่ายได้
  • ขึ้นอยู่กับชนิดของไฟล์นั้น ไฟล์ต่าง ๆ บางไฟล์จะมีการโอนถ่ายได้ ถึงแม้ว่า จะไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้กับเครื่อง Walkman ของท่าน ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไฟล์ที่ส่งไปนั้นใช้งานร่วมกันได้กับเครื่อง Walkman ของท่าน สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับชนิดของไฟล์ต่าง ๆ ที่ใช้งานร่วมกันได้ ให้อ้างอิงกันคู่มือของเครื่อง Walkman ของท่าน