หมายเลข ID หัวข้อ : 00055048 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/04/2017

ทีวีนี้สามารถที่จะให้ฟังก์ชั่น Miracast ของ Windows 8.1 ได้หรือไม่?

    ซอฟต์แวร์สำหรับอัพเดต เพื่อให้รองรับฟังก์ชั่น Miracast ของ Windows 8.1 ผ่านทางฟีเจอร์ one-touch mirroring ในทีวีนี้ กำลังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาและจะนำออกเผยแพร่ในอนาคตอันใกล้นี้