หมายเลข ID หัวข้อ : 00058815 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/11/2014

จะสามารถรับฟังเพลง ในคุณภาพระดับ High-Resolution โดยใช้หูฟังที่จัดมาให้ได้หรือไม่?

    ท่านไม่สามารถใช้หูฟังที่จัดมาให้ในการฟังจาก High-Resolution Audio ที่ระดับคุณภาพ High-Resolution ได้.
    ให้ใช้หูฟังที่ออกแบบ ให้รองรับ High-Resolution* เพื่อที่จะเพลิดเพลินกับการฟังเพลงที่ระดับคุณภาพ High-Resolution.

    * ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ Sony ที่ออกแบบให้มีความสามารถของ High-Resolution Audio สูงสุดจะมีโลโก้ของ Hi-Res AUDIO แสดงกำกับไว้ด้วย.

    image