หมายเลข ID หัวข้อ : 00063306 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/05/2018

ไม่สามารถชาร์จไฟให้กับอุปกรณ์ของฉันจากพอร์ต USB ในเครื่องคอมพิวเตอร์ Microsoft Windows 8.1 ได้.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ปัญหานี้สามารถทำการแก้ไขได้โดยการอัปเดตไดร์ฟเวอร์ผ่านทาง Windows Update.
สำหรับรุ่นเครื่องที่ได้รับผลกระทบ และวิธีการติดตั้งตัวอัปเดตไดร์ฟเวอร์, ให้อ้างอิงกับเว็บไซต์สนับสนุนต่อไปนี้.