หมายเลข ID หัวข้อ : 00058641 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/11/2016

มีตัวแสดงความผิดพลาดของการมีหน่วยความจำไม่เพียงพอปรากฎขึ้นมา เมื่อคุณตั้ง Expand ให้เป็น โหมด RAM ในการตั้งค่าของ Hi-Res Audio Player.

    มีการจัดสรรหน่วยความจำในการปรับตั้งของ Expand to RAM ในหน้าต่างของ Preferences ไว้มากกว่าขนาดของไฟล์ที่จะทำการเล่น (ขนาดของค่าเริ่มต้น : 500 MB)
    ถ้าหากปัญหายังคงมีอยู่อีก ให้เลือกไปที่ Normal

    หมายเหตุ: การเลือกโหมด Expand to RAM ทำการเล่นเพลงหลังจากที่เก็บไว้ในหน่วยความจำที่แอ็คทีฟของคอมพิวเตอร์ของคุณ โหลดของ CPU สามารถจะลดลงไปได้โดยการยกเลิกการเข้าถึงไฟล์ในระหว่างการเล่น และคุณสามารถทำการเล่นไฟล์เพลงต่าง ๆ ให้มีความเสถียรได้ ให้เลือกวิธีการนี้เมื่อคุณต้องการจะเล่นเพลงในระดับคุณภาพเสียงที่สูงขึ้น