หมายเลข ID หัวข้อ : 00058633 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/09/2018

มีไฟล์อะไรบ้างที่มีนามสกุล .PPL?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

นามสกุลนี้ใช้เฉพาะสำหรับไฟล์รายการเล่นต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นมาโดย Hi-Res Audio Player.  ท่านสามารถจะทำการโหลดรายการเล่นได้ด้วย Hi-Res Audio Player และเล่นไฟล์เพลงต่าง ๆ หรือ ทำการแก้ไขรายการเล่นได้