หมายเลข ID หัวข้อ : 00055193 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/10/2020

ไม่สามารถจะใช้ ฟีเจอร์ Multi View และ GPS Data Overlay ของ PlayMemories Home 3.0 กับ กล้อง Action Cam ได้

  เพื่อแก้ปัญหานี้ ขั้นแรกจะต้องตั้งวันและเวลาด้วยตนเองให้กับกล้องเสียก่อน นอกจากนี้ ยังต้องทำการอัพเดตซอฟต์แวร์ PlayMemories Home ให้เป็นเวอร์ชั่น 3.0.02 หรือที่ใหม่กว่าด้วย

  ฟีเจอร์ Multi View และ GPS Data Overlay จะไม่ทำงาน ถ้าหาก วันและเวลาไม่ได้มีการตั้งไว้ในกล้องก่อนที่จะทำการบันทึก  หรือถ้าหากท่านยังคงใช้ซอฟต์แวร์ที่เป็นเวอร์ชั่น 3.0.00 หรือ 3.0.01 ของ  PlayMemories Home™ ต่อไป 

  ข้อสำคัญ: ถ้าหากวันและเวลาไม่ได้มีการตั้งไว้ก่อนที่จะทำการบันทึก จะไม่ได้รับข้อมูล บันทึกที่ถูกต้อง; ในกรณีเช่นนี้ จะไม่สามารถใช้ Multi View หรือ GPS Data Overlay กับวิดีโอที่นำเข้ามาได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าหากท่านได้ทำการตั้งวันที่และเวลาให้ ก่อนที่จะทำการบันทึก ท่านจะสามารถใช้ฟีเจอร์ต่าง ๆ เหล่านี้โดยการนำเข้าคลิปวิดีโอต่าง ๆ ที่มีข้อมูล GPS อยู่ด้วย เข้าไปใหม่ ในซอฟต์แวร์ PlayMemories Home 3.0.02 ที่อัพเดตไปแล้วนั้น

  หมายเหตุ:

  • การปรับตั้งเวลาฤดูร้อน (summer time) หรือที่รู้จักกันในชื่อ การประหยัดแสงสว่างในฤดูร้อน  จะไม่มีในกล้องนี้ เวลาจะมีการปรับให้โดยอัตโนมัติหลังจากที่กล้องได้รับสัญญาณ GPS
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า GPS ได้มีการตั้งไว้ที่ On ในเมนูกล้อง และรับสัญญาณ GPS ได้ก่อนที่จะทำการบันทึก


  เพื่อแก้ปัญหานี้ ขั้นแรกจะต้องตั้งวันและเวลาด้วยตนเองให้กับกล้องเสียก่อน นอกจากนี้ ยังต้องทำการอัพเดท ซอฟท์แวร์ PlayMemories Home ให้เป็นเวอร์ชั่น 3.0.02 หรือที่ใหม่กว่าด้วย

  ฟีเจอร์ Multi View และ GPS Data Overlay จะไม่ทำงาน ถ้าหาก วันและเวลาไม่ได้มีการตั้งไว้ในกล้องก่อนที่จะทำการบันทึก  หรือถ้าหากท่านยังคงใช้ซอฟท์แวร์ที่เป็นเวอร์ชั่น 3.0.00 หรือ 3.0.01 ของ  PlayMemories Home™ ต่อไป 

  ข้อสำคัญ: ถ้าหากวันและเวลาไม่ได้มีการตั้งไว้ก่อนที่จะทำการบันทึก จะไม่ได้รับข้อมูล บันทึกที่ถูกต้อง; ในกรณีเช่นนี้ จะไม่สามารถใช้ Multi View หรือ GPS Data Overlay กับวิดีโอที่นำเข้ามาได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าหากท่านได้ทำการตั้งวันที่และเวลาให้ ก่อนที่จะทำการบันทึก ท่านจะสามารถใช้ฟีเจอร์ต่าง ๆ เหล่านี้โดยการนำเข้าคลิปวิดีโอต่าง ๆ ที่มีข้อมูล GPS อยู่ด้วย เข้าไปใหม่ ในซอฟท์แวร์ PlayMemories Home 3.0.02 ที่อัพเดทไปแล้วนั้น

  หมายเหตุ:

  • การปรับตั้งเวลาฤดูร้อน (summer time) (หรือที่รู้จักกันในชื่อ การประหยัดแสงสว่างในฤดูร้อน-daylight savings time)  จะไม่มีในกล้องนี้ เวลาจะมีการปรับให้โดยอัตโนมัติหลังจากที่กล้องได้รับสัญญาณ GPS
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า GPS ได้มีการตั้งไว้ที่ On ในเมนูกล้อง และรับสัญญาณ GPS ได้ก่อนที่จะทำการบันทึก