หมายเลข ID หัวข้อ : 00052713 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/11/2014พิมพ์

อุปกรณ์เสริมสำหรับติดกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่จัดมาให้จะทำให้เกิดรอยขีดข่วนบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้หรือไม่?

    อุปกรณ์เสริมสำหรับติดกับตัวโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่จัดมาให้นี้  ได้มีการออกแบบให้ยึดติดกับตัวกล้องโดยไม่มีการกดดันโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยนั้น สายคล้องที่สัมผัสกับผิวหน้าของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนก็มีชั้นที่เป็นยางสำหรับป้องกันการขูดขีดกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอยู่ด้วย