หมายเลข ID หัวข้อ : 00072338 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/01/2019

โทรศัพท์สมาร์ทโฟน Xperia ที่เชื่อมต่ออยู่ไม่แสดงใน BRAVIA Sync Device List หรือเมื่อใช้ Sync Menu.

การเชื่อมต่อกับ โทรศัพท์สมาร์ทโฟน Xperia

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เรื่องนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ ถ้าหากโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Xperia ที่เชื่อมต่ออยู่ โดยใช้สาย Mobile High-Definition Link (MHL)  มีการปิดไว้หรือหน้าจอมีการล็อคไว้. อุปกรณ์นั้นสามารถจะแสดงออกมาได้ใน BRAVIA Sync Device List หรือ Sync Menu เฉพาะเมื่อหน้าจอนั้นมีการปลดล็อคอยู่.

หมายเหตุ: ไม่ได้มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Xperia ครบทุกรุ่นที่จะรองรับการเชื่อมต่อแบบ MHL. สำหรับรายการข้อมูลล่าสุดของอุปกรณ์ที่ใช้ได้กับ MHL, ให้ไปดูได้ที่ เว็บไซต์ MHL Consortium.