หมายเลข ID หัวข้อ : 00052595 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2016

หน้าต่างของ Device Stage ไม่ปรากฎขึ้นมาเมื่อทำการเชื่อมต่อกล้องนี้เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฎิบัติการ Windows 7

    กล้องรุ่นนี้ ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้กับฟังก์ชั่น  Device Stage ของระบบปฏิบัติการ Windows® 7 ดังนั้น หน้าต่างของ Device Stage จะไม่แสดงขึ้นมาเมื่อเชื่อมต่อเข้ากับกล้องนี้