หมายเลข ID หัวข้อ : 00052620 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/01/2015พิมพ์

คุณภาพของรูปภาพที่แสดงในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนดูแตกต่างจากรูปภาพที่บันทึกไว้

    ถ้าหากความสว่างและสีของรูปภาพที่บันทึกได้  แตกต่างไปจากอันที่แสดงบนโทรศัพท์ ให้ตรวจเช็คการปรับตั้งต่าง ๆ ของกล้องและโทรศัพท์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า การปรับตั้งต่าง ๆ นั้นเหมาะสมกับสถานะการณ์ของการถ่ายภาพและภาพถ่ายที่ต้องการจะให้ออกมานั้น

    หมายเหตุ:

    • ถ้าต้องการกลับไปที่การปรับตั้งที่เป็นค่าเริ่มต้นของกล้อง ให้กดที่ปุ่ม Reset
    • สำหรับคำสั่งจำเพาะต่าง ๆ ถึงวิธีการเปลี่ยนการปรับตั้งต่าง ๆ ของกล้อง ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น
    • ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของโทรศัพท์สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับตั้งต่าง ๆ ของโทรศัพท์นั้น