หมายเลข ID หัวข้อ : 00084963 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/09/2020

ไม่สามารถจะใช้งานลำโพง Bluetoothได้.

  1. ให้ทำการตรวจเช็คว่า ระบบได้มีการเปิดขึ้นมาแล้ว.
  2. ถ้าหากสวิทช์ POWER/HOLD มีการตั้งไว้เป็น HOLD, ให้ทำการเลื่อนสวิทช์ไปให้อยู่ตรงกลาง.
   Power Hold Switch
  ถ้าหากท่านยังไม่สามารถใช้งานลำโพง Bluetooth® นี้ได้, ให้กดที่ปุ่ม RESET ที่อยู่บริเวณด้านข้างซ้ายของลำโพง Bluetooth ด้วยวัตถุที่มีปลายเล็กคล้ายเข็ม
  Reset Pin

  ถ้าหากท่านได้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่ให้มาแล้ว แต่ท่านยังไม่สามารถใช้งานลำโพงได้, ลำโพงนั้นอาจจะต้องได้รับการตรวจซ่อม.