หมายเลข ID หัวข้อ : 00055008 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/11/2014

บันทึกของ GPS (GPS Log) คืออะไร?

    GPS Log เป็นฟีเจอร์ที่จะอนุญาตให้มีการบันทึกข้อมูลของตำแหน่งที่ตั้งและความเร็วของการเคลื่อนที่ในขณะที่ทำการบันทึกภาพยนตร์ เมื่อใช้ฟังค์ชั่น GPS ของกล้อง ซอฟต์แวร์ PlayMemories Home™ ที่ติดตั้งในกล้องของท่านจะอนุญาตให้ท่านสามารถนำเข้าภาพยนตร์ต่าง ๆ ที่บันทึกด้วย GPS Log เข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ และสามารถดูไฟล์ต่าง ๆ เหล่านั้นพร้อมกับแผนที่ที่มีข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งนั้นด้วย

    หมายเหตุ: จะสามารถบันทึกไฟล์บันทึกนี้ได้สูงสุด จำนวน 256 ไฟล์   ต่อวัน ไฟล์บันทึก (Log) ต่าง ๆ เหล่านี้จะไม่ได้รับการบันทึกเมื่อถึงจำนวนสูงสุดแล้ว แต่ท่านจะยังคงทำการบันทึกภาพต่าง ๆ ได้ต่อไป