หมายเลข ID หัวข้อ : 00084999 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/12/2016

เครื่องของฉันที่รองรับคอนเทนท์ที่มีการป้องกันแบบ SCMS-T หรือไม่?

    เครื่องนี้สามารถรับคอนเทนท์ผ่านทางการเชื่อมต่อ Bluetooth ที่มีวิธีการป้องกันแบบ SCMS-T content protection method ได้.