หมายเลข ID หัวข้อ : 00052804 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/10/2020

มีเงามืดทรงกลมหรือภาพซ้อนอยู่ตรงกลางของรูปภาพ

    เงามืดกลม หรือภาพซ้อนอาจจะปรากฎขึ้นบริเวณตรงกลาง ของรูปภาพได้ ถ้าหากมีแหล่งกำเนิดแสงที่แรงมาก ในการถ่ายโดยใช้การซูมเชิงแสง เรื่องนี้เกิดจากการสะท้อนของ  แสงในเลนส์และขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างแหล่งกำเนิดแสงและกล้องนั้น.

    เพื่อป้องกันอาการนี้, ให้เปลี่ยนตำแหน่งของการถ่าย  หรือเคลื่อนที่เข้าไปใกล้กับวัตถุ และให้ขยับซูมกลับไปทางด้านที่เป็น wide