หมายเลข ID หัวข้อ : 00052657 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/02/2018

เมื่อใดที่สามารถต่อกล้องเข้ากับสมาร์ทโฟนด้วยฟังก์ชั่น NFC?

สามารถต่อกล้องเข้ากับสมาร์ทโฟนด้วยฟังก์ชั่น NFC?

    เรียกใช้งานฟังก์ชั่น NFC™ ได้ตลอดเวลา โดยที่ฟังก์ชั่น NFC ของกล้องถ่ายรูปพร้อมใช้งานได้เสมอ
    หมายเหตุ: ปลดล็อคหน้าจอของสมาร์ทโฟนก่อนนำกล้องไปแตะกับสมาร์ทโฟน