หมายเลข ID หัวข้อ : 00189121 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/11/2017

จะสามารถเชื่อมต่อกล้องเข้ากับอุปกรณ์แทปเล็ตผ่านทางการเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้หรือไม่?

    กล้องสามารถที่จะเชื่อมต่อแบบไร้สายเข้ากับอุปกรณ์แทปเล็ต โดยใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ ถ้าหากอุปกรณ์นั้นมีระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:

    • Android OS: เวอร์ชัน 2.3 หรือ ที่ใหม่กว่า (เวอร์ชัน 4.0 หรือ ที่เก่ากว่า จะต้องใช้ฟังก์ชัน (NFC))
    • iOS: เวอร์ชัน 4.3 หรือ ที่ใหม่กว่า (Apple? iPad? อุปกรณ์ดิจิตอลมือถือ)

    ข้อสำคัญ: จะต้องติดตั้งแอป PlayMemories Mobile? ไว้ในอุปกรณ์แทปเล็ตนั้นด้วย.