หมายเลข ID หัวข้อ : 00052697 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

ภาพยนตร์และรูปภาพต่าง ๆ มีการเล่นกลับแบบกลับหัว

    ตรวจสอบให้แน่ใจว่า กล้องนั้นไม่ได้วางติดกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนแบบกลับด้านเบ้าของขาตั้งกล้อง  บนตัวกล้องจะต้องอยู่ทางด้านล่างเพื่อให้ภาพที่ถ่ายออกมามีการหันทิศทางที่ถูกต้อง

     Tripod Socket