หมายเลข ID หัวข้อ : 00052697 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/11/2014

ภาพยนตร์และรูปภาพต่าง ๆ มีการเล่นกลับแบบกลับหัว

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า กล้องนั้นไม่ได้วางติดกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนแบบกลับด้านเบ้าของขาตั้งกล้อง  บนตัวกล้องจะต้องอยู่ทางด้านล่างเพื่อให้ภาพที่ถ่ายออกมามีการหันทิศทางที่ถูกต้อง

 Tripod Socket