หมายเลข ID หัวข้อ : 00052563 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/03/2018

ฉันจะสามารถใช้ NFC ทำการเชื่อมต่อกับแอป Mobile Wallet ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้หรือไม่?

    แอป Mobile Wallet™ เป็นแอปพลิเคชันที่มีอยู่ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนบางเครื่อง  ที่ทำงานกับ Near Field Communication (NFC™) ได้

    อย่างไรก็ตาม ฟังก์ชัน NFC ของกล้องนี้จะไม่รองรับสำหรับการใช้กับแอป Mobile Wallet