หมายเลข ID หัวข้อ : 00061031 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

วิธีการเชื่อมต่อกล้องแบบมีเลนส์ (lens-style camera) เข้ากับโทรศัพท์สมาร์ทโฟน

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อสำคัญ: จะต้องทำการติดตั้งแอพ PlayMemories Mobile™ เข้าไปในเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่านก่อน ให้เข้าไปดูที่ Google Play­™ store หรือ Apple® store ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่านเพื่อทำการดาวน์โหลด และติดตั้งแอพนี้เข้าไป

ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ในส่วนที่เหมาะสมด้านล่างตามระบบปฎิบัติการของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่าน

โทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฎิบัติการ Android™

โดยการใช้ Wi-Fi เซ็ตอัพ:

 1. เปิดตัวกล้องแบบมีเลนส์ขึ้นมา
 2. ที่โทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่าน ให้เริ่มการทำงานของแอพ PlayMemories Mobile
 3. เลือกไปที่ SSID ของกล้อง; ซึ่งจะอยู่บริเวณด้านในของฝาครอบแบตเตอรี่ของกล้องหรือหน้าปกของคู่มือการใช้งาน
 4. พิมพ์รหัสผ่านตามที่มีติดแสดงไว้ในตำแหน่งเดียวกับป้ายที่แสดง SSID นั้น

โดยการใช้ NFC™ เซ็ตอัพ:

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้มีการเปิดฟังก์ชั่น NFC ของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่านไว้แล้ว

  หมายเหตุ: ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่าน ถ้าหากจำเป็นต้องใช้ข้อมูลในการเปิดใช้งานฟังก์ชั่น NFC

 2. แตะที่โลโก้ NFC ของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนกับโลโก้ NFC บนตัวกล้องNFC Logo

  ข้อสำคัญ:

  • ถ้าหากเพาเวอร์ของกล้องมีการปิด (off) อยู่ ให้ทำการแตะกล้องกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนไว้ จนกระทั่ง กล้องเปิดการทำงานและเลนส์มีการยืดตัวออกมา
  • แอพ PlayMemories Mobile จะเริ่มต้นการทำงานโดยอัตโนมัติ ให้ทำการแตะต่อไปโดยไม่ต้องขยับเป็นเวลา 1-2 วินาที จนกว่าแอพนี้จะเริ่มทำงาน

โทรศัพท์สมาร์ทโฟน ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS®

 1. เปิดกล้องแบบมีเลนส์ขึ้นมา
 2. ที่โทรศัพท์สมาร์ทโฟน เลือกไปที่ Settings
 3. เลือกไปที่  Wi-Fi
 4. ทำการเลือก SSID ของกล้อง; ซึ่งจะอยู่ที่บริเวณด้านในของฝาครอบแบตเตอรี่ของกล้อง หรือที่หน้าปกของคู่มือ
 5. ให้พิมพ์รหัสผ่านดังที่มีแสดงไว้ที่ ตำแหน่งเดียวกับป้ายที่แสดง SSID อยู่เข้าไป
 6. เริ่มการทำงานของแอพ PlayMemories Mobile