หมายเลข ID หัวข้อ : 00061031 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/06/2020

วิธีการเชื่อมต่อกล้องแบบมีเลนส์เข้ากับ สมาร์ทโฟน

    ข้อสำคัญ: จะต้องติดตั้งแอป Imaging Edge Mobile (ตัวถัดจาก PlayMemories Mobile) ใน สมาร์ทโฟนของท่านไว้ก่อน เข้าไปดูที่ Google Play­ store หรือ Apple store ใน สมาร์ทโฟนของท่านเพื่อ ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปนี้

    อ้างอิงกับเว็บไซต์ต่อไปนี้

    หน้าสนับสนุนของ Imaging Edge Mobile :
    https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/iemobile/l/