หมายเลข ID หัวข้อ : 00052674 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/12/2015พิมพ์

โทรศัพท์สมาร์ทโฟนอันอื่นจะรบกวนการเชื่อมต่อกล้องของฉันกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของฉันหรือไม่?

    กล้องนี้สามารถทำการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้ทีละหนึ่งเครื่องในเวลาใด ๆ และการเชื่อมต่อแบบไร้สายกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่านจะเป็นแบบมีกาารป้องกันโดยรหัสผ่าน โทรศัพท์สมาร์ทโฟนอื่นจะไม่สามารถทำการเชื่อมต่อกับกล้องนี้ได้ตราบใดที่ยังมีการเชื่อมต่อที่ทำงานได้กับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่านอยู่