หมายเลข ID หัวข้อ : 00052737 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/11/2014

ข้อมูลสถานที่อยู่จะสามารถเก็บบันทึกไว้ในรูปภาพได้หรือไม่?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อมูลของที่ตั้งตำแหน่งจะไม่สามารถทำการเก็บบันทึกเข้าไปในรูปภาพได้เนื่องจากกล้องนี้ไม่มีฟีเจอร์ GPS อยู่ด้วย