หมายเลข ID หัวข้อ : 00052737 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/07/2020

ฉันจะสามารถบันทึกข้อมูลตำแหน่งบน รูปภาพได้หรือไม่?

    ข้อมูลตำแหน่งไม่สามารถจะบันทึกไว้บน รูปภาพที่เก็บไว้ใน การ์ดหน่วยความจำที่เสียบเข้าไว้ในกล้องได้ เครื่องสามารถจะบันทึกรูปภาพที่ถ่ายโอนไปให้กับ สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตได้โดยใช้บริการข้อมูลตำแหน่งของ สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต

    หมายเหตุ: จะต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ PlayMemories Mobile Ver. 5.0 (หรือที่ใหม่กว่า) หรือ (ตัวถัดจาก PlayMemories Mobile) Imaging Edge Mobile Ver. 7.1 (หรือที่ใหม่กว่า) ไว้ด้วย