หมายเลข ID หัวข้อ : 00052785 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/11/2016

ฉันสามารถใช้กล้องนี้ทำการลบรูปภาพต่าง ๆ ที่เก็บบันทึกไว้ในการ์ดหน่วยความจำได้หรือไม่?

    รูปภาพต่าง ๆ ทั้งหมดสามารถจะทำการลบออกไปได้พร้อมกันโดยการฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจำนั้น อย่างไรก็ตาม การลบรูปภาพต่าง ๆ เป็นรูปเดี่ยวจากการ์ดหน่วยความจำด้วยกล้องนี้จะไม่สามารถทำได้

    คำเตือน: มีความเสี่ยงของการสูญหายของข้อมูล. การฟอร์แมท จะลบรูปภาพต่าง ๆ ทั้งหมดที่เก็บบันทึกอยู่ในการ์ดหน่วยความจำของกล้องนั้น