หมายเลข ID หัวข้อ : 00052746 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/11/2014พิมพ์

ฉันจะสามารถใช้กล้องนี้โดยไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือเครื่องแทปเล็ตได้หรือไม่?

    ท่านสามารถทำการถ่ายรูปภาพนิ่งต่าง ๆ ด้วยกล้องนี้ได้เลย เนื่องจาก มีปุ่มกดชัตเตอร์ให้บนตัวกล้องแล้ว อย่างไรก็ตาม สำหรับการบันทึกภาพยนตร์ ท่านจะต้องทำการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์แทปเล็ตด้วย