หมายเลข ID หัวข้อ : 00183440 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/05/2018

แอปที่ฝังตัวใน Smart Remote จะถูกลบออกไปหรือไม่ ถ้าหากการตั้งค่าของกล้องถูกรีเซ็ตโดยการเลือกที่ Initialize?

    ไม่เหมือนกับแอปที่ดาวน์โหลดมาจาก เว็บไซต์ PlayMemories Camera Apps, แอปที่ฝังตัวใน Smart Remote จะได้รับการติดตั้งมาให้จากโรงงานในหน่วยความจำของกล้อง และจะไม่มีการลบออก ถ้าหากมีการรีเซ็ตการตั้งค่าของกล้อง โดยการเลือกที่ตัวเลือก Initialize ในการตั้งค่า Setup.