หมายเลข ID หัวข้อ : 00068648 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/11/2014

อุปกรณ์ Sony USB ใดบ้างที่ใช้งานร่วมกันได้กับ Micro Hi-Fi Component System นี้?

อุปกรณ์ Sony USB ที่ใช้งานร่วมกันได้.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เครื่องเล่นเพลงดิจิตอล Walkman®:

 • NWZ-B152 / B153 / B152F / B153F
 • NWZ-B162 / B163 / B162F / B163F
 • NWZ-B172 / B173 / B172F / B173F
 • NWZ-E053
 • NWZ-E353 / E354 / E355
 • NWZ-E363 / E364 / E365
 • NWZ-E373 / E374 / E375 
 • NWZ-E453 / E454 / E455
 • NWZ-E463 / E464 / E465
 • NWZ-E573 / E574 / E575
 • NWZ-S754 / S755
 • NWZ-S763 / S764 /S765
 • NWZ-S773BT / S774BT / S775BT
 • NWZ-A864 / A865 / A866 / A867
 • NWZ-F804 / F805 / F806
 • NWZ-Z1040 / Z1050 / Z1060 / Z1070
 • NWZ-W252 / W253
 • NWZ-W262 / W263
 • NWZ-W273

สื่อจัดเก็บ Micro Vault® USB:

 • USM1GL / 2GL / 4GL / 8GL / 16GL / 32GL
 • USM1GLX / 2GLX / 4GLX / 8GLX / 16GLX
 • USM4GM / 8GM / 16GM
 • USM512J / 1GJ / 2GJ / 4GJ / 8GJ
 • USM8GQ / 16GQ / 32GQ / 64GQ
 • USM4GR / 8GR / 16GR / 32GR
 • USM4GU / 8GU / 16GU / 32GU / 64GU