หมายเลข ID หัวข้อ : 00068648 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/11/2014

อุปกรณ์ Sony USB ใดบ้างที่ใช้งานร่วมกันได้กับ Micro Hi-Fi Component System นี้?

อุปกรณ์ Sony USB ที่ใช้งานร่วมกันได้.

  เครื่องเล่นเพลงดิจิตอล Walkman®:

  • NWZ-B152 / B153 / B152F / B153F
  • NWZ-B162 / B163 / B162F / B163F
  • NWZ-B172 / B173 / B172F / B173F
  • NWZ-E053
  • NWZ-E353 / E354 / E355
  • NWZ-E363 / E364 / E365
  • NWZ-E373 / E374 / E375 
  • NWZ-E453 / E454 / E455
  • NWZ-E463 / E464 / E465
  • NWZ-E573 / E574 / E575
  • NWZ-S754 / S755
  • NWZ-S763 / S764 /S765
  • NWZ-S773BT / S774BT / S775BT
  • NWZ-A864 / A865 / A866 / A867
  • NWZ-F804 / F805 / F806
  • NWZ-Z1040 / Z1050 / Z1060 / Z1070
  • NWZ-W252 / W253
  • NWZ-W262 / W263
  • NWZ-W273

  สื่อจัดเก็บ Micro Vault® USB:

  • USM1GL / 2GL / 4GL / 8GL / 16GL / 32GL
  • USM1GLX / 2GLX / 4GLX / 8GLX / 16GLX
  • USM4GM / 8GM / 16GM
  • USM512J / 1GJ / 2GJ / 4GJ / 8GJ
  • USM8GQ / 16GQ / 32GQ / 64GQ
  • USM4GR / 8GR / 16GR / 32GR
  • USM4GU / 8GU / 16GU / 32GU / 64GU