หมายเลข ID หัวข้อ : 00068657 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/08/2015

ชนิดใดของเครื่องเล่น Apple iPod หรืออุปกรณ์ iPhone ที่สามารถใช้กับระบบสเตริโอได้?

รายการของ iPod/iPhone ที่ใช้งานด้วยกันได้

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ชนิดต่าง ๆ ของ เครื่องเล่น Apple® iPod® หรือ อุปกรณ์ดิจิตอล iPhone® ต่อไปนี้ใช้งานร่วมกันได้และสามารถใช้กับเครื่องรุ่นนี้ของ ระบบ Micro HiFi Component ได้:

หมายเหตุ: คลิกที่ ผลิตภัณฑ์และฟีเจอร์ต่าง ๆ ที่ใช้ได้สำหรับหัวข้อนี้ ด้านล่างเพื่อเป็นการตรวจสอบระบบ Micro HiFi Component ที่วิธีการนี้ใช้ดำเนินการได้. 

 • iPod touch 5th generation
 • iPod touch 4th generation
 • iPod touch 3rd generation
 • iPod nano 7th generation
 • iPod nano 6th generation (video)
 • iPod nano 5th generation (video camera)
 • iPod nano 4th generation (video)
 • iPod classic
 • iPhone 5
 • iPhone 4S
 • iPhone 4
 • iPhone 3GS
 • iPad mini
 • iPad 4th generation
 • iPad 3rd generation
 • iPad 2
 • iPad

หมายเหตุ: แนะนำให้ท่านทำการอัพเดตระบบปฎิบัติการของเครื่องเล่น Apple iPod หรืออุปกรณ์ดิจิตอล Apple iPhone ของท่านให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดก่อน. ให้ติดต่อกับส่วนสนับสนุนของ Apple สำหรับรายละเอียดหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการอัพเดตอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือนั้น.