หมายเลข ID หัวข้อ : 00068591 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/02/2018

ฟังก์ชั่น NFC ไม่ทำงานกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของฉัน.

  ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้:

  สำคัญ: วิธีการที่ทำในขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้ จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้น. ถ้าหากจำเป็น, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่านหรือติดต่อกับผู้ผลิตนั้นสำหรับข้อมูลเฉพาะของรุ่น.

  1. ให้หาโลโก้ของ Near Field Communication (NFC™) บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์โทรศัพท์มือถือนั้น เพื่อให้แน่ใจว่า ใช้งานกับ NFC ได้.
  2. ถ้าหากโทรศัพท์สมาร์ทโฟนถูกใส่ไว้ในเคสหรือสกีน ให้ถอดออกไปก่อน.
  3. เริ่มการทำงานของแอพ NFC Easy Connect (หาได้จาก Google Play store) ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟน.

   หมายเหตุ: ฟังก์ชั่น NFC ยังไม่สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์ Apple iOS ด้วยการเชื่อมต่อแบบ one-touch. (เมื่อเดือนตุลาคม 2557)
  4. แตะอุปกรณ์ NFC เช่น โทรศัพท์สมาร์ทโฟนบนบริเวณที่มีเครื่องหมาย N ที่อยู่ด้านบนของตัวเครื่อง. ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน. โทรศัพท์สมาร์ทโฟนอาจจะไม่ได้รับการรองรับ ถ้าหากท่านทำผิดบริเวณหรือแตะรวดเร็วเกินไป.
   NFC Mark

  หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่ท่านใช้อยู่, ความไวของ NFC อาจไม่แรงพอที่จะทำการเชื่อมต่อกับเครื่องนั้นได้ด้วยการสัมผัสเดียว. ในกรณีนี้, ให้จับคู่โทรศัพท์สมาร์ทโฟนกับระบบออดิโอผ่านการเชื่อมต่อของ Bluetooth® ซึ่งขั้นตอนดูได้ในคู่มือการใช้งาน.