หมายเลข ID หัวข้อ : 00064862 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019พิมพ์

อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือของ Xperia ไม่สามารถจะเชื่อมต่อกับทีวีได้โดยใช้ฟีเจอร์ One-touch mirroring feature ภายหลังการอัพเกรดระบบปฏิบัติการ Android


  ปัญหานี้อาจจะเกิดขึ้นได้ หลังจาก ได้มีการอัพเกรดของ Android™ OS ของเครื่อง Xperia Tablet Z หรือเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟนในตระกูล Xperia Z เนื่องจาก การไม่ตรงกันของ MAC addresses ของสองอุปกรณ์. โดยที่ MAC address ของอุปกรณ์ Xperia ได้มีการเปลี่ยนไปในการการอัพเดต; ในขณะที่ BRAVIA® TV จะยังคงจำ MAC address ตัวเก่าอยู่.

  เพื่อแก้ปัญหานี้, ให้ลบรายการกลุ่มต่าง ๆ ใน Wi-Fi® Direct settings ของอุปกรณ์ Xperia ออก และทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์  Xperia นั้นเข้ากับ ตัวเครื่อง TV ใหม่. 

  1. โดยใช้อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ Xperia, ทำการลากแถบแสดงสถานะลงด้านล่างและแตะที่ไอคอนของ Settings.
  2. แตะที่ Wi-Fi.
  3. แตะที่ ปุ่ม Menu.
  4. เลือกที่ Wi-Fi Direct.
   Xperia Z Wi-Fi Direct
  5. แตะที่รายการใน REMEMBERED GROUPS.
   Xperia Z Remembered Groups
  6. แตะที่ OK.
   Xperia Z Remembered OK
  7.  ทำซ้ำในแต่ละรายการใน REMEMBERED GROUPS.
  8. การเชื่อมต่อใหม่กับโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Xperia เข้ากับ TV .


  ปัญหานี้อาจจะเกิดขึ้นได้ หลังจาก ได้มีการอัพเกรดของ Android™ OS ของเครื่อง Xperia Tablet Z หรือเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟนในตระกูล Xperia Z เนื่องจาก การไม่ตรงกันของ MAC addresses ของสองอุปกรณ์. โดยที่ MAC address ของอุปกรณ์ Xperia ได้มีการเปลี่ยนไปในการการอัพเดท; ในขณะที่ BRAVIA® TV จะยังคงจำ MAC address ตัวเก่าอยู่.

  เพื่อแก้ปัญหานี้, ให้ลบรายการกลุ่มต่าง ๆ ใน Wi-Fi® Direct settings ของอุปกรณ์ Xperia ออก และทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์  Xperia นั้นเข้ากับ ตัวเครื่อง TV ใหม่. 

  1. โดยใช้อุปกรณ์โมบาย Xperia, ทำการลากแถบแสดงสถานะลงด้านล่างและแตะที่ไอคอนของ Settings.
  2. แตะที่ Wi-Fi.
  3. แตะที่ ปุ่ม Menu.
  4. เลือกที่ Wi-Fi Direct.
   Xperia Z Wi-Fi Direct
  5. แตะที่รายการใน REMEMBERED GROUPS.
   Xperia Z Remembered Groups
  6. แตะที่ OK.
   Xperia Z Remembered OK
  7.  ทำซ้ำในแต่ละรายการใน REMEMBERED GROUPS.
  8. การเชื่อมต่อใหม่กับโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Xperia เข้ากับ TV .