หมายเลข ID หัวข้อ : 00064862 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือของ Xperia ไม่สามารถจะเชื่อมต่อกับทีวีได้โดยใช้ฟีเจอร์ One-touch mirroring feature ภายหลังการอัพเกรดระบบปฏิบัติการ Android

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้


ปัญหานี้อาจจะเกิดขึ้นได้ หลังจาก ได้มีการอัพเกรดของ Android™ OS ของเครื่อง Xperia Tablet Z หรือเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟนในตระกูล Xperia Z เนื่องจาก การไม่ตรงกันของ MAC addresses ของสองอุปกรณ์. โดยที่ MAC address ของอุปกรณ์ Xperia ได้มีการเปลี่ยนไปในการการอัพเดต; ในขณะที่ BRAVIA® TV จะยังคงจำ MAC address ตัวเก่าอยู่.

เพื่อแก้ปัญหานี้, ให้ลบรายการกลุ่มต่าง ๆ ใน Wi-Fi® Direct settings ของอุปกรณ์ Xperia ออก และทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์  Xperia นั้นเข้ากับ ตัวเครื่อง TV ใหม่. 

 1. โดยใช้อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ Xperia, ทำการลากแถบแสดงสถานะลงด้านล่างและแตะที่ไอคอนของ Settings.
 2. แตะที่ Wi-Fi.
 3. แตะที่ ปุ่ม Menu.
 4. เลือกที่ Wi-Fi Direct.
  Xperia Z Wi-Fi Direct
 5. แตะที่รายการใน REMEMBERED GROUPS.
  Xperia Z Remembered Groups
 6. แตะที่ OK.
  Xperia Z Remembered OK
 7.  ทำซ้ำในแต่ละรายการใน REMEMBERED GROUPS.
 8. การเชื่อมต่อใหม่กับโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Xperia เข้ากับ TV .


ปัญหานี้อาจจะเกิดขึ้นได้ หลังจาก ได้มีการอัพเกรดของ Android™ OS ของเครื่อง Xperia Tablet Z หรือเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟนในตระกูล Xperia Z เนื่องจาก การไม่ตรงกันของ MAC addresses ของสองอุปกรณ์. โดยที่ MAC address ของอุปกรณ์ Xperia ได้มีการเปลี่ยนไปในการการอัพเดท; ในขณะที่ BRAVIA® TV จะยังคงจำ MAC address ตัวเก่าอยู่.

เพื่อแก้ปัญหานี้, ให้ลบรายการกลุ่มต่าง ๆ ใน Wi-Fi® Direct settings ของอุปกรณ์ Xperia ออก และทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์  Xperia นั้นเข้ากับ ตัวเครื่อง TV ใหม่. 

 1. โดยใช้อุปกรณ์โมบาย Xperia, ทำการลากแถบแสดงสถานะลงด้านล่างและแตะที่ไอคอนของ Settings.
 2. แตะที่ Wi-Fi.
 3. แตะที่ ปุ่ม Menu.
 4. เลือกที่ Wi-Fi Direct.
  Xperia Z Wi-Fi Direct
 5. แตะที่รายการใน REMEMBERED GROUPS.
  Xperia Z Remembered Groups
 6. แตะที่ OK.
  Xperia Z Remembered OK
 7.  ทำซ้ำในแต่ละรายการใน REMEMBERED GROUPS.
 8. การเชื่อมต่อใหม่กับโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Xperia เข้ากับ TV .