หมายเลข ID หัวข้อ : 00066713 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/10/2017

วิธีการเลือกโหมด Auto Review display

    ถ้าต้องการเลือกโหมด Auto Review display, กรุณาทำการกดที่ปุ่ม DISP ในวงล้อควบคุมของกล้องในระหว่างการเล่น. คุณสามารถเลือก Display Info., No Disp. Info., หรือโหมด Histogram display ได้ .