หมายเลข ID หัวข้อ : 00066746 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/10/2020

ไอคอนบนหน้าจอแอลซีดีที่มีลักษณะเหมือนตัวอักษร N หรือตัวอักษรที่ด้านข้าง Z คืออะไร?

    ไอคอนนี้หมายความว่า กล้องนี้พร้อมแล้วกับการใช้งาน Near Field Communication (NFC™) ที่มีอยู่ในตัว. โดยการใช้ NFC นี้กล้องนั้นสามารถจะทำการโอนถ่ายรูปภาพต่าง ๆ แบบไร้สายไปยังโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่มี NFC อยู่ในตัว.

    NFC Icon