หมายเลข ID หัวข้อ : 00191277 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/05/2022พิมพ์

กล้องไม่สามารถรองรับได้ใน PlayMemories Home, และการตั้งค่าเริ่มต้นไม่สามารถทำได้สำเร็จ.

  หัวข้อนี้สำหรับใช้กับเครื่องรุ่นที่ใช้งานร่วมกันได้กับ PlayMemories Home or PMB (Picture Motion Browser). สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานหรือเอกสารอื่่น ๆ สำหรับอุปกรณ์ของท่าน.

  อัปเดตไปเป็นเวอร์ชันล่าสุดของ PlayMemories Home.

  ด้วย PlayMemories Home เวอร์ชัน 3.0 หรือที่มากกว่า, ท่านสามารถจะเริ่มเริ่มการทำงานของ PlayMemories Home โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกล้องของท่านได้.
  ดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดของ PlayMemories Home และทำการติดตั้งเข้าไป.

  https://www.sony.net/pm

  หมายเหตุ: ท่านไม่ต้องยกเลิกการติดตั้ง PlayMemories Home ตัวปัจจุบันที่ติดตั้งอยู่.

  สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ของวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้ง PlayMemories Home, ให้อ้างอิงกับ คำถามและคำตอบที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้.
  วิธีการติดตั้ง ซอฟต์แวร์ PlayMemories Home.

  ถึงแม้ว่ากล้องจะไม่ได้รับการรองรับหลังการติดตั้งเวอร์ชันล่าสุดของ PlayMemories Home เข้าไปแล้ว , ให้อ้างอิงกับคำถามและคำตอบที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้.
  ข้อผิดพลาด: Connect a device or media to the computer(เชื่อมต่ออุปกรณ์หรือมีเดียเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์). แสดงขึ้นมาในหน้าจอนำเข้า และกล้องไม่ได้รับการรองรับเมื่อพยายามจะนำเข้ารูปภาพด้วย PlayMemories Home.