หมายเลข ID หัวข้อ : 00064904 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/09/2018

วิธีการเปิดการทำงานโหมด BRAVIA 4K Photo ใน PlayMemories Studio.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างนี้ เพื่อทำการเปิดการทำงานของโหมด BRAVIA 4K Photo ในแอพ PlayMemories Studio™.

ข้อสำคัญ: ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการนี้, จำเป็นต้องทำการติดตั้ง PlayMemories Studio เข้าไปและจะต้องทำการอัพเดทให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดด้วย.

  1. ที่เมนูของ home ของ PlayStation 3, ให้เลือกไปที่ Settings.
  2. เลือกไปที่ Display settings.
  3. เลือกไปที่ Video output settings.
  4. เลือกไปที่ HDMI.
  5. เลือกไปที่ Automatic.
  6. เริ่มการทำงานของแอพ PlayMemories Studio.
  7. จากนั้นในเมนู home ของ PlayStation 3, เลือกไปที่ Settings.
  8. เลือกไปที่ TV Output settings.
  9. เลือกไปที่ BRAVIA 4K Photo.
  10. เลือกไปที่ On.

หลังจากขั้นตอนนี้, เมื่อมีข้อความของ Information / BRAVIA 4K Photo playback has been enabled แสดงขึ้นมาบนหน้าจอทีวี, ทีวี 4K นั้นก็จะสามารถเล่นภาพถ่าย 4K ได้อย่างถูกต้อง.