หมายเลข ID หัวข้อ : 00076519 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

จะสามารถเข้าอินเตอร์เน็ตได้หรือไม่ ในระหว่างที่ใช้ฟังก์ชัน Wi-Fi?

ไม่มีค่าใช้จ่ายการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตในระหว่างที่ใช้ฟังก์ชัน Wi-Fi.

  ความเป็นไปได้ที่จะเข้าอินเตอร์เน็ตในระหว่างที่ใช้ฟังก์ชัน Wi-Fi® โดยทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังด้านล่างนี้.

  1. เริ่มการทำงานของแอพ Portable Wireless Server (PWS) Manager.
  2. ในหน้าจอของ File/Folder List, ให้แตะที่ไอคอนของ Settings.
   Settings Icon
  3. แตะที่ Internal Connection เพื่อให้แสดงรายการของจุดแอคเซสพอยต์ของระบบเครือข่ายไร้สายในพื้นที่ (LAN).
  4. แตะที่ SSID ของจุดแอคเซสพอยต์ที่ท่านต้องการจะเชื่อมต่อ.
  5. ถ้าหากอุปกรณ์นั้นมีการรักษาความปลอดภัยด้วยรหัสผ่าน, ให้ป้อนรหัสผ่านของอุปกรณ์นั้นเข้าไป.
  6. แตะที่ OK.

  หมายเหตุ: ตัว Portable Wireless Server จะทำการรีสตาร์ทและเชื่อมต่อเข้ากับ wireless LAN access point.