หมายเลข ID หัวข้อ : 00072139 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/09/2018

มีการใช้กระแสมากเท่าใดเมื่อทำการชาร์จอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือโดยใช้การเชื่อมต่อแบบ MHL?

การชาร์จอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือโดยใช้การเชื่อมต่อแบบ MHL

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

จำนวนของกระแสจะแปรเปลี่ยนไปตามอุปกรณ์ MHL ที่ใช้อยู่นั้น. อย่างไรก็ตาม, ทีวีสามารถจะจ่ายออกมาได้มากถึง 900mA.