หมายเลข ID หัวข้อ : 00064860 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/10/2018

ไม่สามารถจดจำหรือเชื่อมต่อโทรศัพท์ Xperia โดยใช้ฟีเจอร์ one-touch mirroring ได้.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ต่อไปนี้เป็นเหตุผลต่าง ๆ ที่ว่า ทำไมท่านอาจจะไม่สามารถทำการเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับทีวีโดยใช้ฟีเจอร์ one-touch mirroring ได้:

  • ตรวจสอบว่า  ทีวี และอุปกรณ์โทรศัพท์ Xperia ที่ใช้รองรับได้ .
  • ตรวจสอบว่า หน้าจอของอุปกรณ์  เครื่อง Xperia ไม่ได้ถูกล็อคไว้. ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้กับโทรศัพท์สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฟีเจอร์การล็อคของหน้าจอ.
  • โทรศัพท์ Xperia บางเครื่องจะไม่อนุญาต ให้ท่านใช้ฟีเจอร์ one-touch mirroring ในระหว่างที่กำลังทำการชาร์จแบตเตอรี่อยู่. ให้ทำการชาร์จแบตเตอรี่ให้เสร็จก่อนแล้วจึงลองใช้ฟีเจอร์  one-touch mirroring ดูใหม่.
  • ตรวจสอบว่า แบตเตอรี่ในรีโมทของ one-touch ไม่อ่อนหรือหมดกำลังไฟ. การรีเซ็ตรีโมทของ One-touch อาจช่วยแก้ปัญหานี้ได้. ให้ถอดแบตเตอรี่ออกจาก One-touch Remote Control   นาน 5 วินาที จากนั้น ให้ใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไปในรีโมทของ one-touch. ถ้าหากปัญหายังไม่สามารถแก้ไขได้, ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่อันใหม่.
  • ตรวจสอบว่า ท่านได้ทำสิ่งต่อไปนี้ได้อย่างถูกต้อง
    ขั้นตอนการใช้ฟีเจอร์ one-touch mirroring.

    หมายเหตุ: ถ้าหลังจากทำตามวิธีการแก้ปัญหานี้แล้ว, ท่านพบว่า โทรศัพท์ของท่านใช้งานกับฟีเจอร์ one-touch mirroring ไม่ได้, ท่านอาจจะต้องทำการพิจารณาใช้สาย MHL เพื่อทำการเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับทีวีแทน.