หมายเลข ID หัวข้อ : 00069238 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/10/2018

มีวิธีป้องกันการเปลี่ยนหรือการทำให้ชะงักใน Screen mirroring หรือ One-touch mirroring โดยผู้ใช้ที่ลงทะเบียนเป็นคนที่สองได้หรือไม่?

การป้องกันการเปลี่ยนหรือการทำให้ชะงักใน Screen mirroring หรือ One-touch mirroring โดยผู้ใช้ที่ลงทะเบียนเป็นคนที่สอง

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

One-touch mirroring จะรองรับได้ในบางเครื่องของ ทีวี และโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ของ Sony .

จากการเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานตามปกติ, ทีวีจะยอมรับในการควบคุมล่าสุดของอินพุทเมื่อใช้ฟีเจอร์ Mirroring ใด ๆ. ดังนั้น เครื่องจะแสดงเนื้อหาที่มาจากบุคคลหรืออุปกรณ์ที่มีการลงทะเบียนไว้ล่าสุดที่พยายามจะทำการเชื่อมต่อเข้ากับทีวีนั้น. ซึ่งไม่มีวิธีการล็อคทีวีไว้กับผู้ใช้หรืออุปกรณ์ที่ลงทะเบียนไว้อันใดอันหนึ่งได้.