หมายเลข ID หัวข้อ : 00250687 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/09/2020

วิธีการ ถ่ายโอน วีดีโอ และ รูปภาพจาก กล้องบันทึกวิดีโอไปให้กับ สมาร์ทโฟน แบบไร้สาย

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ข้อสำคัญ:

  • จะต้องใช้ตัวอะแดปเตอร์ไร้สาย ADP-WL1M และแอป Imaging Edge Mobile (ตัวถัดจาก PlayMemories Mobile)
  • แอป Imaging Edge Mobile จะต้องติดตั้งใน อุปกรณ์มือถือของท่าน หรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับเว็บไซต์ต่อไปนี้
   หน้าสนับสนุนของ Imaging Edge Mobile : https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/iemobile/l/
  1. ใน กล้องบันทึกวิดีโอ กดที่ปุ่ม  (Play)
  2. ในหน้าจอ LCD ของกล้องบันทึกวิดีโอ แตะที่ MENU
  3. แตะที่ EDIT/COPY
  4. แตะที่ Send to Smartphone
  5. แตะที่ Select on this device
  6. แตะเพื่อเลือกชนิดหรือ คอนเทนท์ที่ท่านต้องการจะ ถ่ายโอน MOVIE หรือ PHOTO
  7. แตะเพื่อเลือก คอนเทนท์ที่ท่านต้องการจะ ถ่ายโอน

   หมายเหตุ: จะมีเครื่องหมายเลือกเพิ่มในแต่ละรูปที่ท่านเลือกไว้
  8. แตะที่ OK

   หมายเหตุ: SSID และ PASSWORD จะแสดงใน หน้าจอ LCD ของ กล้องบันทึกวิดีโอ
  9. ใน สมาร์ทโฟนของท่าน เปิดแอป Imaging Edge Mobile ขึ้นมา
  10. ในแอป Imaging Edge Mobile เลือกที่ SSID ของ กล้องบันทึกวิดีโอ
  11. พิมพ์ รหัสผ่านของ กล้องบันทึกวิดีโอนั้น

   หมายเหตุ: จะทำการเชื่อมต่อขึ้นระหว่าง สมาร์ทโฟนและ กล้องบันทึกวิดีโอนั้น
  12. เลือกที่ Copy