หมายเลข ID หัวข้อ : 00061144 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/09/2018

แถบแสดงความคืบหน้าค้างอยู่ที่ 0% เมื่อพยายามจะทำการอัพเดตซอฟต์แวร์

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้ ถ้าหากหน้าจอดาวน์โหลดคงค้างอยู่ที่ 0% และแถบแสดงความคืบหน้าไม่เคลื่อนไหวเมื่อพยายามจะทำการอัพเดต TV

 1. โดยการใช้ตัวรีโมทที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม Home
 2. เลือกไปที่ Settings
 3. เลือกไปที่ Product Support
 4. เลือกไปที่ Automatic Software Update
 5. เลือกไปที่ Off
 6. กดที่ปุ่ม Home เพื่อออกจากเมนู
 7. ทำการปิดทีวี
 8. รอนาน 1 นาที และจากนั้นให้เปิดทีวีขึ้นมาใหม่

  หมายเหตุ: ให้รอจนกระทั่ง ทีวีมีการบูตขึ้นมาเต็มที่ และทำการเชื่อมต่อกับเครือข่ายได้ก่อน แล้วจึงดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ขั้นตอนนี้ัอาจจะใช้เวลาประมาณ 2 นาที

 9. กดที่ปุ่ม Home
 10. เลือกไปที่ Settings
 11. เลือกไปที่ Product Support
 12. เลือกไปที่ Software Update
 13. เลือกไปที่ Yes เพื่อเริ่มต้นการอัพเดต

หมายเหตุ: ถ้าหากขั้นตอนต่าง ๆ ข้างต้นไม่ช่วยแก้ปัญหา ก็สามารถจะใช้วิธีการอัพเดตแบบทำการดาวน์โหลดไว้ใน USB โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ด้วยเช่นกัน