หมายเลข ID หัวข้อ : 00189229 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/11/2017

วิธีการใช้ฟีเจอร์ Wi-Fi Direct.

  ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์ Wi-Fi Direct ของโทรทัศน์ของท่าน:

  1. กดที่ปุ่ม Home บนรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่ Settings.
  3. เลือกที่ Network.
  4. กดที่ปุ่ม Select.
  5. เลือกที่ Wi-Fi Direct.
  6. กดที่ปุ่ม Select.
  7. เลือกที่ On.
  8. กดที่ปุ่ม Select.
  9. เลือกที่ Wi-Fi Direct Settings.
  10. กดที่ปุ่ม Select.
  11. เลือก อุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้กับ Wi-Fi Direct ที่ต้องการจากรายการ.

  หมายเหตุ: ถ้าหากไม่มีอุปกรณ์ Wi-Fi ที่ต้องการแสดงอยู่ ให้กดที่ ปุ่ม ่ Options บนรีโมทคอนโทรล และ เลือกที่ Manual.

  หลังจากที่ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ท่านสามารถใช้ฟีเจอร์ Wi-Fi direct ในการสั่งงาน Wi-Fi Direct หรือ อุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้กับ Wi-Fi โดยใช้โทรทัศน์ของท่าน.

  หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติม ให้อ้างอิงกับ คู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับอุปกรณ์ Wi-Fi Direct ของท่าน.