หมายเลข ID หัวข้อ : 00157675 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/09/2016

อะไรคือข้อแตกต่างระหว่าง screen mirroring และ one-touch mirroring?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

การจำลองหน้าจอ (Screen mirroring) เป็นฟีเจอร์ที่แสดงหน้าจอของสมาร์ทโฟน หรือ อุปกรณ์อื่นที่ใช้งานด้วยกันได้ ให้มาแสดงออกที่หน้าจอทีวีด้วย เทคโนโลยี Miracast . ฟีเจอร์นี้สามารถทำได้กับโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกันได้กับ MHL โดยใช้ สาย MHL  หรือ ใช้สมาร์ทโฟน Sony Xperia บางรุ่นโดยการใช้การเชื่อมต่อ Screen Mirroring ด้วยตนเอง . โดยที่ screen mirroring ไม่ต้องใช้สายหรือเราท์เตอร์ไร้สายเพิ่มเติม.

One-touch mirroring เป็นแอพที่จะอนุญาตให้มีการส่งข้อมูลแบบไร้สายโดยใช้สมาร์ทโฟนที่ใช้งานร่วมกันได้ หรือ อุปกรณ์ไร้สายอื่น ๆ ที่มี เทคโนโลยี Near Field Communication (NFC) . ข้อมูลจะถูกส่งไปให้กับทีวีด้วย One-touch Remote Control หรือ Touchpad Remote Control และ NFC ในตัว .

หมายเหตุ:
วิดีโอและออดิโอ อาจจะมีการขาดตอนหรือหยุดลงได้ ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมของการใช้งาน.