หมายเลข ID หัวข้อ : 00157675 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/07/2019

อะไรเป็นข้อแตกต่างระหว่างการสะท้อนหน้าจอ (Screen mirroring) และการสะท้อนแบบวันทัช (One-touch mirroring)?

    การสะท้อนหน้าจอ (Screen mirroring) เป็นฟีเจอร์ที่แสดงหน้าจอของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์ที่ใช้งานด้วยกันได้บนหน้าจอทีวีด้วย เทคโนโลยี Miracast เรื่องนี้สามารถจะทำได้กับโทรศัพท์ที่ใช้งานได้กับ MHL โดยใช้ สาย MHL หรือใช้โทรศัพท์ Sony Xperia บางรุ่น โดยใช้ การเชื่อมต่อการสะท้อนหน้าจอ (Screen mirroring) แบบวิธีธรรมดา การสะท้อนหน้าจอ (Screen mirroring) แบบวิธีธรรมดาไม่ต้องใช้สายหรือเราท์เตอร์ไร้สาย

    การสะท้อนแบบวันทัช (One-touch mirroring) เป็นแอปที่จะอนุญาตให้มีการส่งข้อมูลแบบไร้สายโดยโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่ใช้ด้วยกันได้ หรืออุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ ด้วย เทคโนโลยี Near Field Communication (NFC) ข้อมูลจะมีการส่งไปให้กับทีวีด้วย One-touch Remote Control หรือ Touchpad Remote Control และ NFC ในตัว

    หมายเหตุ:
    วิดีโอหรือออดิโอ อาจจะถูกขัดจังหวะหรือหยุดลงไปได้ ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมของการใช้งาน