หมายเลข ID หัวข้อ : 00062207 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/11/2014

คีย์บอร์ดและทัชแพ็ดไม่ทำงานหลังจากที่มีการยกเลิกการติดตั้งผลิตภัณฑ์ของ Kaspersky Lab ใน Windows 8 และ 8.1

  Kaspersky ได้รับทราบถึงกรณีของความไม่สมบูรณ์ของการติดตั้งหรือการยกเลิกการติดตั้งของซอฟต์แวร์ Kaspersky Internet Security 2013 ที่สามารถนำไปสู่สถานะการณ์ที่คีย์บอร์ด และ/หรือเมาส์ ไม่ตอบสนองต่อการทำงาน ภายหลังการรีบูตขึ้นมาใหม่แล้ว

  ซึ่งสถานะการณ์นี้สามารถจะ ทำการแก้ได้โดยใช้แผ่น Kaspersky Rescue Disk, ตามที่แนะนำไว้ในเว็บไซต์ของ Kaspersky.

  ข้อสำคัญ:

  • ถ้าท่านมีแผ่นซีดี สำหรับเซ็ตอัพของ Kaspersky™ Internet Security 2013, ให้ใช้แผ่น CD นั้นทำหน้าที่เป็นแผ่น Rescue Disk ได้.
  • Kaspersky ได้มีการออกอัพเดตเพื่อเป็นการป้องกันปัญหานี้ในอนาคตให้แล้ว.
  • เมื่อทำการลบซอฟต์แวร์ Kaspersky Internet Security 2013 ออกไป, ขอแนะนำให้ท่านทำตามคำแนะนำของ Kaspersky และใช้ Kaspersky removal tool.