หมายเลข ID หัวข้อ : 00111381 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2018

วิธีการดูหมายเลขเครื่อง (serial number) สำหรับกล้องถ่ายภาพและกล้องบันทึกภาพวิดีโอ.

  หมายเลขเครื่อง (serial number) สามารถดูได้ที่ด้านล่างของตัวกล้อง, ที่แถบบาร์โค้ดบนกล่องเดิม หรือในใบเสร็จรับเงิน (Receipt) หรือ อินวอยส์ (Invoice) เดิมของเครื่องนั้น.

  • บนกล้องถ่ายภาพวิดีโอ
   Image

  • บนกล้องดิจิตอล
   Image

  • บนกล้อง α DSLR
   Image

  บนกล่องใส่เครื่อง:

  Image

  ใบอินวอยส์หรือใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ อาจจะมีหมายเลขเครื่อง (Serial Number) ของอุปกรณ์ของท่านอยู่ด้วย.