หมายเลข ID หัวข้อ : 00188558 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

ข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อหูฟัง.

    หูฟังแบบสายสามารถจะเชื่อมต่อกับทีวี ที่มีแจ็คหูฟังในตัวเท่่านั้น. ถ้าหากทีวีนั้นมีแจ็คหูฟัง , ท่านสามารถเชื่อมต่อคู่ของหูฟังแบบใช้สายเข้ากับแจ็คหูฟังเพื่อปิดลำโพงในตัวของทีวี และรับฟังเสียงจากทางหูฟังแทน.

    ถ้าหากทีวีนั้นไม่มีแจ็คหูฟังในตัว แต่มีแจ็คที่เป็นแบบ Composite audio output , ท่านก็สามารถที่จะทำการ.เชื่อมต่อกับเครื่องส่งสำหรับหูฟังแบบไร้สาย .ได้ รูปภาพประกอบ

    หรือท่านจะสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องรับสเตอริโอที่มีแจ็คหูฟังในตัว ไปให้กับแจ็ค composite audio output ได้; จากนั้น ก็สามารถเชื่อมต่อเข้ากับคู่ของหูฟังแบบใช้สาย เข้ากับแจ็คหูฟังของเครื่องรับสเตอริโอได้.

    ข้อสำคัญ: เมื่อเชื่อมต่อเครื่องรับสเตอริโอหรือเครื่องส่งสำหรับหูฟังแบบไร้สายไปที่ แจ็ค composite audio output ของทีวี, อาจจะจำเป็นต้องทำการปิดลำโพงภายในของทีวีไว้ด้วย. สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ศึกษาได้ในคู่มือการใช้งานของทีวีนั้น.