หมายเลข ID หัวข้อ : 00188558 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/11/2017

ข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อหูฟัง.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

หูฟังแบบสายสามารถจะเชื่อมต่อกับทีวี ที่มีแจ็คหูฟังในตัวเท่านั้น. ถ้าหากทีวีนั้นมีแจ็คหูฟัง, ท่านสามารถเชื่อมต่อคู่ของหูฟังแบบใช้สายเข้ากับแจ็คหูฟังเพื่อปิดลำโพงในตัวของทีวี และรับฟังเสียงจากทางหูฟังแทน.

ถ้าหากทีวีนั้นไม่มีแจ็คหูฟังในตัว แต่มีแจ็คที่เป็นแบบ composite audio output, ท่านสามารถที่จะใช้ทำการเชื่อมต่อกับเครื่องส่งสำหรับหูฟังแบบไร้สายได้.

รูปภาพประกอบ

หรือ ท่านสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องรับสเตอริโอที่มีแจ็คหูฟังในตัว ไปให้กับแจ็ค composite audio output ได้; จากนั้น สามารถเชื่อมต่อเข้ากับคู่ของหูฟังแบบใช้สาย เข้ากับแจ็คหูฟังของเครื่องรับสเตอริโอได้.

ข้อสำคัญ: เมื่อเชื่อมต่อเครื่องรับสเตอริโอ หรือ เครื่องส่งสำหรับหูฟังแบบไร้สายไปที่ แจ็ค composite audio output ของทีวี, อาจจะจำเป็นต้องทำการปิดลำโพงภายในของทีวีไว้ด้วย. สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ศึกษาได้ในคู่มือการใช้งานของทีวีนั้น.