หมายเลข ID หัวข้อ : 00200023 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/09/2018

วิธีการเลือกตำแหน่งหรือโฟลเดอร์เพื่อเฝ้าดูสำหรับไฟล์มีเดียต่าง ๆ ใน ซอฟต์แวร์ Microsoft Windows Media Player เวอร์ชัน 11.

  ซอฟต์แวร ์Microsoft Windows Media Player เวอร์ชัน 11 จะค้นหาไฟล์มืเดียต่าง ๆ จากตำแหน่งปัจจุบัน. ทำตามขั้นตอนนี้เพื่อทำการเพิ่มตำแหน่งเพิ่มเติม:

  1. คลิกที่ปุ่ม Library และจากนั้นคลิกที่ Add to Library จากเมนู.
  2. ในกรอบของ Add To Library ที่อยู่ในกรอบของ Select the folders to monitor ให้คลิกที่ปุ่ม Add .
  3. ในกรอบของ Add Folder ให้เลือกตำแแหน่งสำหรับโฟลเดอร์นั้นแล้วจากนั้นคลิกที่ OK .

   หมายเหตุ: ทำซ้ำในขั้นตอนนี้เพื่อเพิ่มโฟลเดอร์เพิ่มเติม.

  4. คลิกที่ OK.
  5. การค้นหาจะเริ่มทำงาน.
  6. ใน กรอบของ Add to Library by Searching Computer , คลิกที่ Close .