หมายเลข ID หัวข้อ : 00199818 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/07/2018

วิธีการติดตั้งซอฟต์แวร์ Microsoft Windows Media Player เวอร์ชัน 11 ที่มากับเครื่องเล่น Walkman MP3.

  หมายเหตุ:

  • ต้องมั่นใจว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเป็นไปตามข้อกำหนดของระบบปฎิบัติการต่อไปนี้: ระบบปฎิบัติการ Windows Vista SP1, Windows XP SP 2 หรือที่ใหม่กว่า(ยกเว้น Media Center Edition, Media Center Edition 2004 & 2005, 64-bit OS เวอร์ชัน และ OS เวอร์ชันที่ไม่รองรับโดย Microsoft).
  • ถ้าการติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำงานด้ายระบบปฎิบัติการ Windows XP , ให้ตรวจสอบว่ามีการติดตั้ง Service Pack 2 (SP2) เข้าไปแล้ว ก่อนที่จะติดตั้ง Windows Media Player 11.

   

  1. ใส่แผ่น WALKMAN Software Setup CD เข้าไปในไดร์ฟ CD ของเครื่องคอมพิวเตอร์.
  2. ในหน้าจอของ Welcome คลิกที่ Yes.
  3. ในหน้าจอ Software Install, คลิกที่ Windows Media Player 11.
  4. ในซีกทางด้านขวามือ ให้คลิกที่ Install.

   หมายเหตุ: ถ้าหากท่านได้รับข้อความเพื่อทำการตรวจสอบ Windows ของท่านให้คลิกที่ปุ่ม Validate.

  5. ในหน้าจอ Thank you for choosing Windows Media Player 11 ให้คลิกที่ I Accept เพื่อยอมรับ License Agreement.
  6. ในหน้าจอของ Choose the initial settings for the Windows Media Player , คลิกเพื่อเลือกที่ Express Settings (Recommended) และจากนั้นคลิกที่Finish.
  7. ปิด WALKMAN Software Setup ลงไป.