หมายเลข ID หัวข้อ : 00128218 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

อะไรคือ High Speed Synchronization (HSS)?

  HSS เป็นฟังก์ชั่นที่จะอนุญาตให้กล้องใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่รวดเร็วกับแฟลชภายนอกได้. กล้องจะมีการจำกัดความเร็วที่สัมพันธ์กับแฟลชไว้; หมายความว่า ความเร็วสูงสุดของชัตเตอร์ที่สามารถใช้กับแฟลชในตัวเครื่องโดยทั่วไป คือ 1/125 ถึง 1/250 วินาที ขึ้นอยู่กับกล้อง. อย่างไรก็ตาม, แฟลชภายนอกที่มี HSS จะอนุญาตให้ใช้ความเร็วชัตเตอร์ สูงที่สุดของกล้องได้ ถ้าหากต้องการ.

  สำคัญ: HSS ไม่สามารถจะใช้ได้ ถ้าหากแฟลชมีการตั้งมุมองศาให้หงายหน้าขึ้น, เช่น เมื่อใช้งานแบบแสงสะท้อนกลับ. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า แฟลชได้หันหน้าไปข้างหน้าเมื่อติดตั้งบนกล้องเมื่อใช้ฟีเจอร์ HSS นี้.

  ในการถ่ายภาพด้วยแฟลชตามธรรมดาโดยการใช้แฟลชในตัวกล้อง, แฟลชจะฉายแสงออกไปที่วัตถุทันทีเมื่อม่านชัตเตอร์มีการเปิดเต็มที่. แต่จะมีเฉพาะความเร็วชัตเตอร์ที่ 1/125-1/250 ของวินาทีเท่านั้นที่จะสามารถใช้การซิงโครไนซ์กับแฟลชได้.

  Image

  แฟลช HSS จะทำงานโดยการส่งสัญญาณ การปล่อยแสงหลาย ๆ ครั้ง (multiple burst) ที่ความเร็วสูง และที่แผ่นใบพัดของชัตเตอร์ เปิดแค่บางส่วน. วิธีการนี้จะทำให้ท่านยิงแสงไปยังฉากได้เหมือนกับของแฟลชในตัวกล้อง แต่ ด้วยการซิงโครไนซ์กับแฟลชที่ใช้ความเร็วชัตเตอร์ในกล้องที่เร็วกว่าได้.

  Image

  หมายเหตุ:

  • Wireless HSS สามารถใช้ได้ในการใช้งานร่วมกันของแฟลชบางตัวของกล้องอัลฟ่า (alpha).
  • Wireless HSS สามารถใช้กับโปรแกรมแฟลช 5600HS(D) หรือ 3600HS(D) ที่ผลิตโดย Konica Minolta ได้เช่นกัน.
  • รีโมทไร้สายของ Konica Minolta ไม่สามารถใช้งานได้.
  • แฟลชความเร็วสูงจะมีช่วงรอบของการชาร์จไฟใหม่ประมาณ 5 วินาที.