หมายเลข ID หัวข้อ : 00196981 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2022

โปรไฟล์ Bluetooth ใดบ้างที่รองรับได้ ?

  เครื่องรุ่นนี้รองรับ โปรไฟล์ Bluetooth ต่อไปนี้ได้:

  • Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)
   ส่งและรับคอนเทนท์เพลงคุณภาพสูงได้
  • Audio Video Remote Control Profile (AVRCP)
   จัดการกับระดับวอลลุ่ม
  • Hands-free Profile (HFP)
   โทรออกแบบแฮนด์ฟรี/สั่งงานโทรศัพท์โมบายได้
  • Headset Profile (HSP)
   โทรออก/สั่งงานโทรศัพท์โมบายได้