หมายเลข ID หัวข้อ : 00106885 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/11/2019

ตัวอักษรบางตัวของอัลบั้มหรือเนื้อเพลงแสดงด้วย หรือ [ _ ] (เส้นขีดล่าง) หรือ [‚ñ°] (ช่องว่าง) ที่เครื่องเสียงติดรถยนต์.

    ตัวอักษรที่ไม่สามารถแสดงที่เครื่องเสียงติดรถยนต์จะแสดง [ _ ] (เส้นขีดล่าง) หรือ  [‚ñ°] (ช่องว่าง). กรณีนี้สามารถแก้ไขด้วยการเปลี่ยนชื่อเพลงหรืออัลบั้มจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.